دسته بندی اخبار و مقالات فعال
اخبار و مقالات
  • تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه

    بازار بيمه امارات پيش از اين قانون به جز براي بیمه اتومبیل بدون تعرفه بوده و شرکت‌ های بیمه در ارائه نرخ و شرایط با توجه به ظرفیت و پوشش‌های اتکایی آزاد بودند.
    پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395