اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
تاریخچه صنعت بیمه در جهان
نخستين نشانه هاي بيمه گري در جهان، به قرون قبل از ميلاد مسيح باز مي گردد، زماني كه بازرگانان فينيقيه ای براي جلوگيري از زيان ناشي از حوادث سفرهاي دريايي به تجارت خود روشهايي را ابداع كردند. بدان نحو كه هر بازرگان، قسمتي از محموله خود را در اسكله نگه مي داشت تا چنانچه بازرگاني به علت حوادث دريايي متحمل خسارت گردد،‌ از اين اندوخته براي جبران زيان متضرر استفاده شود. اين شيوه به تبعيت از اصل تعاون گروه هاي اجتماعي اتخاذ گرديد. ‌نمونه هاي ديگر آن صندوق هاي تعاون در زمان فراعنه مصر براي پرداخت هزينه هاي كفن و دفن مي باشد.
توسعه بيمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بيمه گري گرديد. از سده پانزدهم، شماري از بازرگانان فعاليت خود را به صدور بيمه نامه منحصر كردند و حرفه بيمه گري اهميت بيشتري يافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، كانوني از بيمه گران با سازماني مجهز تشكيل گرديد و با استفاده از حقوقدانان آشنا به حرفه بيمه شرايط عمومي بيمه نامه و نحوه فعاليت واسطه ها و نمايندگان بيمه تدوين گرديد.
در سده هفدهم،‌ قهوه خانه هاي لندن محل ملاقات اديبان،‌ تجار و دلالان بود. در اين قهوه خانه ها امور مختلف سياسي اجتماعي و اقتصادي مورد بحث قرار مي گرفت. يكي از اين قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.
لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفين حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با استفاده از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند.

گاه شمار بیمه در جهان:
 • قرن سیزدهم- دوره رونق وام های دریافتی
 • سال 1293- تشکیل اولین شرکت بیمه با نام بیمه بروژ در بلژیک
 • سال 1336- پاپ گوگوار نهم کلیه معاملات ربا خواری از جمله وام های دریافتی را ممنوع می کند و به همین دلیل بیمه های دریایی دچار رکود می شود.
 • سال 1347- عقد نخستین قرارداد بیمه ای در جنوا
 • سال 1369- تصویب اولین مقررات قانون بیمه در جمهوری جنوا
 • سال 1380- اجباری شدن بیمه کشتی توسط دولتها
 • سال 1500- وضع قراردادهای بیمه
 • سال 1524- ثبت اولین دعوای بیمه ای در لندن
 • سال 1563- تدوین مقررات بیمه و کشتی رانی در آنتورپ
 • سال 1593- تشکیل اولین دادگاهی که منحصراً‌ به دعاوی بیمه رسیدگی می کرد.
 • سال 1601- تصویب قوانین مربوط به بیمه باربری دریایی
 • سال 1669- انتشار روزنامه اخبار لویدز
 • سال 1696- تاسیس شرکت بیمه آتش سوزی در لندن