معرفی کانون
اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
شرایط عضویت در انجمن

شرایط عضویت و منابع مالی :

عضویت کلیه شرکتهای خدمات بیمه ای و شرکتهای نمایندگی بیمه آسیا در انجمن صنفی آزاد است و نمی توان شرکتی را به قبول عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع کرد.

شرایط عضویت :

1-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2-قبول تعهدات اجرای مقررات اساسنامه .

3-اقامت در حوزه فعالیت انجمن .

4-پرداخت ورودیه و حق عضویت تعیین شده به طور مرتب .

5- شاغل بودن در صنعت یا حرفه مربوطه و ادامه اشتغال .

6-شرکتهای عضو بایستی دارای جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری معتبر از شرکت بیمه آسیا  باشند .

تبصره 1: هر یک از اعضاء که شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود ولیکن ملزم به  انجام تعهدات قبلی است .

تبصره 2: تعیین ضوابط عضویت در انجمن صنفی از اختیارات مجمع عمومی بوده و هیات مدیره طبق مقررات مصوب ملزم به پذیرش عضویت متقاضیان می باشد . چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان ، تقاضای عضویت آنان از سوی هیات مدیره پذیرفته نگردد ، متقاضی می تواند اعتراض خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح و تصمیمات متخذه در این مورد قطعی و لازم الاجراست .

شرایط تعلیق از عضویت یا سلب عضویت از اعضاء :

1-آرای صادره از دادگاه قضایی و مراجع حل اختلاف مبنی بر تخلف عضو .

2- تغییر شغل به نحوی که مغایر ماده 4 اساسنامه باشد .

3-عدم پرداخت حق عضویت با توجه به ماده 10 اساسنامه و به مدت یکسال .

4-عدم رعایت مفاد اساسنامه .

جهت عضویت در انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه آسیا، فرم زیر را دانلود کرده و پس از پر نمودن آن به ایمیل info@asia-irca.ir و یا به شماره 66729061-021 (داخلی  311) ارسال نمایید.

منابع مالی انجمن صنفی عبارت است از :

1-ورودیه برای هر عضو به مبلغ 1/500/000 ريال که فقط برای یکبار دریافت میگردد .

2-در حال حاضر حق عضویت اعضاء بر اساس آخرین تصمیمات و توافقات مجمع عمومی هر ششماه 2/200/000 ريال می باشد .

3-کمک های مالی داوطلبانه اعضاء در حد توانائی و اختیار آنان .

4-کلیه اعضای انجمن موظفند هر شش ماه یکبار حق عضویت خود را به انجمن پرداخت نموده و در صورت نیاز رسید دریافت نمایند .

5-هیات مدیره انجمن صنفی نمیتوانند منابع مالی انجمن صنفی را خارج از حدود مقرر در این اساسنامه مصرف نمایند .

6-چنانچه هر یک از اعضاء در مدت یکسال بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری نمایند ، از طرف خزانه دار به آنان کتباً اخطار می شود . در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه پس از اخطار ، عضو مورد اشاره اقدام به پرداخت حق عضویت ننمایند از عضویت در انجمن اخراج و قبول مجدد عضویت آنان مستلزم تصویب مجمع عمومی خواهد بود .

شماره حساب جهت پرداخت حق عضویت:

  • 26813/24بانک سپه شعبه سید جمال الدین اسد آبادی
  • کد شعبه 1050
  • بنام انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه آسیا

تبصره : تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر اعضاء با هیات مدیره است .

در صورت پرداخت وجه، جهت ثبت اطلاعات پرداخت بر روی لینک زیر کلیک نمایید: