اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
نگاهی به اهم کلیات اساسنامه انجمن

ماده 1- در اجرای ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایی و با اهداف ذیل که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد ، انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه آسیا تشگیل می گردد .

ماده 2- نام انجمن : انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه آسیا .

ماده 3- مرکز اصلی و حوزه فعالیت : تهران و سایر شهرستانها .

1-3- اقامتگاه قانونی و مرکز اصلی : تهران – خیابان فردوسی جنوبی- نرسیده به امام خمینی – کوچه خواندنی ها – پلاک 4- طبق همکف  . تلفن 66729061( داخلی 312) و فاکس ( داخلی 311) .

2-3- حوزه فعالیت : کل کشور جمهوری اسلامی ایران .

تبصره : هر زمان که ایجاب نماید هیات مدیره میتواند اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را تغییر و مراتب را ضمن انتشار در روزنامه کار و کارگر به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی برساند .

ماده 4- اهداف : وظایف و اختیارات انجمن :

1-4- اهداف : فراهم نمودن موجبات بهبود کیفیت و بالا بردن میزان بهره وری و دفاع از حقوق اعضاء در کلیه مراحل و مجامع .

2-4- اختیارات و وظایف :

1-2-4- کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء .

2-2-4-جمع آوری اطلاعات ، بررسی و تحقیق درباره مشکلات ، شناخت نیاز ها و الویتها .

3-2-4- برنامه ریزی برای تامین نیاز ها ، توسعه و گسترش فعالیتها .

4-2-4- کوشش در ارتقای ظرفیت تولید ، انتقال و نوآوری تکنولوژیک .

5-2-4-سعی در بهبود و کیفیت تولید ، با بررسی ، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل  کیفیت .

6-2-4-کوشش در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز .

7-2-4-قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهاد های رسمی در انجام وظایف و تکالیف که این دستگاه ها به کانون های استانی انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها .

8-2-4-عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های استانی ، در داخل یا خارج از کشور در چهارچوب فعالیتهای صنفی و قوانین و مقرات کشور .

9-2-4-جمع آوری حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود .

10-2-4-همکاری با انجمن های صنفی کارفرمائی یا کانون های استانی و سایر تشکل های  کارفرمائی .

11-2-4- ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط .