اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
تاریخچه انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه آسیا
جان و مال بشر پیوسته در معرض خطر های گوناگون است و از آنجا که هر کس بتنهایی توانایی تحمل پیامد های زیان بار خطر ها را ندارد بسوی هموطنان خود روی می آورد و از آنها کمک و مددی میخواهد . پیدایش ( نهاد بیمه ) درایران در سده بیستم شکل و تبلور جدید همان تعاون و مشارکت ملی است که بصورت سازمان یافته و علمی در جهان ما رشد و رواج پیدا کرده است . در عرف و روال جهانی بیمه رشته های گوناگون بیمه ها را بر بیمه های بازرگانی و بیمه های اجتماعی که جنبه همگانی و الزامی دارد بخش بندی کرده اند . در سال 1350 به دلیل افزایش تعداد شرکتهای بیمه و ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای در حوزه بیمه های بازرگانی ،جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان بیمه مرکزی ایران تاسیس شد . بیمه های بازرگانی یا بیمه های اجباری بیمه هایی هستند که در آن بیمه گذار با میل خود و آزادانه به تهیه انواع پوشش بیمه های بازرگانی اقدام میکند . که بیمه گر و بیمه گذار در مقابل هم متعهد هستند . اهمیت بیمه های بازرگانی در جبران خسارت ، جلب پس انداز ها و تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری ها ، تحصیل درآمد ارزی و پیشگیری از وقوع خسارت ها و افزایش اشتغال ملی است .
انجمن صنفی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه آسیا بموجب ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه مصوب دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک هیات وزیران تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای خدمات بیمه ای بیمه آسیا در تاریخ 30/08/83 به شماره 266 در اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمائی وزارت کار و امور اجتماعی وقت به ثبت رسید .
هیات موسس این انجمن با تشویق و ترغیب آقایان ابوالفضل سپهرم ، نصرت اله نوربخش ، هدایت اله رضایی ، علیرضا نخستین مرتضوی ،حسین مصنع رضوی ، علی اصغر استیری که با تلاش و جدیت و علاقه فراوان مبادرت به ایجاد این تشکل صنفی نمودند و با عنایت به صورتجلسه های مورخ 14/08/83 مجمع عمومی و 20/08/83 هیات مدیره به استثنای آقایان ابوالفضل سپهرم بقیه اسامی یاد شده فوق به ترتیب اعضای اصلی هیات مدیره و سایرین آقایان داود پازوکی و مهرداد لطفی عضو علی البدل و بازرسان اصلی خانم نادیا نیکزاد عباس آبادی و آقای داود قاسمی نژاد صدر و بازرس علی البدل آقای محمد علی خامه چیان و آقای حسن مختاری به عنوان دبیر منصوب شدند . هیات مدیره انتخابی بطور نسبی حداقل بین 30 تا 40 سال دارای تجربه فنی و حرفه ای بیمه و بیمه گری بوده و پایه ریز این انجمن را عمدتا بر مبنای مشارکت جمعی کلیه نمایندگان قدیمی که از سال 73 به بعد تبدیل به شرکتهای نمایندگی شده بودند قرار داده تا حسب اختیارات قانونی که از طریق اساسنامه انجمن تدوین گردیده خواسته های مشروع و قانونی خود را در مقابل شرکت بیمه آسیا و سایر ارگان های ذیربط محقق سازند .