اخبار و رویدادها
پنجشنبه, ارديبهشت 30, 1395|تلاش امارات براي رقابت پذيري بازار بيمه ادامه خبر...
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
منشور اخلاقی و توصیه های عمومی برای اجرای خط مشی و تعالی انجمن
 1. هیات مدیره و کارکنان انجمن صنفی با ایمان و اراده خالق هستی و در جهت حفظ منافع حقوقی و خواسته های مشروع و قانونی اعضاء و جلب رضایت آنان را سر لوحه خود میداند .
 2. کارکنان انجمن صنفی با رعایت نظم ، آراستگی ، وقت شناسی ، مسئولیت پذیری آماده پذیرش هر عضو جدیدی در انجمن می باشند . 
 3. نسبت به اعضای انجمن با رعایت عدل ، انصاف و بدون تبعیض برخورد نموده و امکانات و فرصت را بصورت عادلانه بین آنها توزیع مینمایند . 
 4. انجمن خانه دوم ماست که نسبت به آن وفادار بوده و در مقابل شغل خود احساس مسئولیت میکنیم .
 5. پیوسته برای ایجاد فضایی که شادی و امید بر آن حاکم است فرصت های تازه می آفرینیم . 
 6. دانش و مهارت کاری خود را منطبق با توسعه فناوری و علوم ارتقاء می دهیم . 
 7. در جهت کسب مهارت های شغلی و افزایش مهارت های حرفه ای خود تلاش می کنیم . 
 8. پاسخگو هستیم . پاسخگو بودن نشانه ای از رشد یافتگی ماست . 
 9. روش های انجام کار را ساده ، موثر و مفید می کنیم . 
 10. مسئولیت پذیری را خود تقویت نموده و روحیه همکاری متقابل را در امور جاری ایجاد میکنیم بنحوی که در اتخاذ تصمیمات جمعی که منافع اعضاء بر آن حاکم است تشکل گرایی ، سازماندهی و برنامه ریزی های جدید را می پذیریم . 
 11. پیش از اینکه در برابر بازخواست دیگران قرار بگیریم از خود توضیح می خواهیم . 
 12. سلسله مراتب اداری را در نیل به اهداف سازماندهی و تصمیم گیری درست یاری میدهیم . 
 13. اشتباهات خود را می پذیریم ، چون صداقت در این است که خطا های خود را بپذیریم ، نه اینکه صرفاً کارهای درست خود را برشماریم . 
 14. نسبت به یکدیگر با احترام و نیکی برخورد کرده ، اهل گذشت و مدارا هستیم . 
 15. کارکنان انجمن آمادگی لازم را در خصوص ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین ، مسائل رفاهی و حقوقی کارفرمایان را به مراجع ذیربط دارند . 
 16. کارکنان انجمن برای برنامه ریزی تامین نیاز ها ، توسعه و گسترش فعالیت ها آمادگی لازم را دارند و توانایی ها و خوبی های یکدیگر را برجسته و ضعف ها و نارسایی ها را با کمک هم برطرف مینمایند . 
 17. به مشکلات اعضاء تحت عضویت انجمن بی تفاوت نیستند . 
 18. فعالیت ها را بین کارکنان بطور مناسب و متوازن توزیع نموده و از تمرکز کار ها بر دوش یک نفر پرهیز مینمایند . 
 19. از نظر کارشناسان بیشتر استفاده میکنیم ، هیچ گاه کاری را که فردی خبره بهتر انجام میدهد خودمان انجام نمی دهیم . 
 20. به یاد داشته باشیم اصول و الزام های استاندارد مدیریت کیفیت مسئولیت تک تک ما بوده و ضامن رشد و بقای ماست . 
 21. کارکنان انجمن بر این باورند که عزت ، احترام و تکریم مراجعان به انجمن از مهمترین مسئولیت ها است و سعی خواهند نمود تا شخصیت و جایگاه اعضاء در فرایند ارتباطات متقابل محفوظ باشد . 
 22. کارکنان انجمن انجام امور اعضاء را در کوتاه ترین زمان ممکن ضروری داشته و کوشش خواهند نمود از اتلاف وقت آنان در انجمن جلوگیری نمایند . 
 23. کارکنان انجمن مصمم هستند خدمات خود را با کیفیت مطلوب و به شیوه های مناسب و نوین در اختیار اعضاء قرار دهند . 
 24. کارکنان انجمن وظیفه دارند تا در حوزه کاری خود هر گونه اطلاعات مورد نیاز اعضاء را به سرعت و با توجه به مقررات برای آنان فراهم آورند . 
 25. کارکنان انجمن بر این باورند که مبنای ارزیابی فعالیتهای آنان ، نظرات و میزان رضایت اعضاء است . 
 26. کارکنان انجمن دریافت هرگونه انتفاد ، نظر یا پیشنهاد از سوی اعضاء را ارج نهاده و از آن بعنوان زمینه ساز رشد و ارتقاء صنفی استقبال میکنند . 
 27. کارکنان قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمان ها و نهاد های رسمی در انجام وظایف و تکالیف را عهده دار بوده و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم با آنان را دارند . 
 28. کارکنان انجمن آمادگی همکاری با انجمن های صنفی کارفرمائی یا کانون های استانی و سایر تشکل کارفرمائی را دارند . 
 29. کارکنان انجمن آمادگی لازم را در جهت هماهنگی در آموزش و تامین نیروی انسانی اعضاء را دارند . 
 30. در پایان ما بر این اعتقادیم که رسالت انجمن چیزی جز خدمت به اعضاء و مردم نیست پس برای تحقق آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد .
 31. رویکرد ما فرایند نگری است و این بدان معناست که ماموریت ما زمانی کامل است که سازمان به هدف نهایی برسد.